8 LETTERS ON CHAKAFUDZA 25TH FEBRUARY , 20012

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

To those that missed the show  here is the PODCAST and the Letters for show of the  25th February, 2012.

1.       

Dear Dj I am a man 33yrs of age based in Indiana America .I proposed to my mother with a ghost account on facebook and she agreed what should I do? Because I now hate my mother. She even sent me her photographs vari nood vakangopfeka bhurugwa chete. How can I help my poor father and myself because this tearing me apart. One day I borrowed her money as her son and she said she didn’t have and then I did sent her a message ndichikumbira more money on facebook and she asked me to send her my account details ndikatovapa emumwe shamwari yangu muchapati vakandipa tika sheya neshamwari yangu .The waste thing is she always kisses my father whenever she comes home or leave the house.  Please what should I do?

2.  

 

Nhai Vatereri ndibatsireiwo kamwana kangu kasikana kakuenda kuchikoro kuequvalent to our form3 In Zimbabwe ,Isu patakange tavemazera iwayo ndopataidhonza matinji tichkura,asi kangu kasikana hakasati katanga maperiods. Dambudziko rangu nderekuti baba vekwangu vanonakirwa neni nematinji iwayo .Ndinodaro nekuti rimwe gore babavekwangu vakambenge vanditiza vakazodzoka vachichema vachiti vakange vadzokera kunaka kwematinji angu. Sakandoita seiko nhai vamwe vangu  zvichkuitwa here mazuvano zvekudhonza vana matinji nekuti ini handidi kuti Mukwasha wangu azotiza Mwana wangu achiti hanake. How do I break this news to my little Angel will I not be charged of abuse munongozivawo zvekuno kudiaspora?

3.  

Vanhu woye zvandiwomera zvandakasangana nazvo!!! I met a woman wamakore anoita  40- 45years muzimba . Amai ava vanochena zvekwamai chenai zviye,asi dambudziko ravo ko kunhuwa sperm kunge kuora kunge fish!!! Ndakavabvunza kuti chii chakange chichi buritsa weya vakanditi yavo yainge iri gynae problem kunge zvinoshamisira. Mukutaura she said she has never put chigunwe achigeza kuzasi. Vatereri zvinoitawo here??? Point 2...ko smell iyo? Right chindidzidzisaiwo  zvemalemon, salt, cloth etc ndidzidzisewo sisi Dori  avo with confidence. Ndakambobvunza wo vamwe madzimai  vanoti hanzi kuzasi hakupinzwe chigunwe kana uchinge uchigeza,,hezvo mai vaa vakuora vachifamba. Ndoita Seiko nekuti ini zvatondi pressa. 

4.

Vatereri ndokumbirawo mazano, baba vekwangu vanogaroondinetsa kuti vanoda kundibvisa bvudzi rangu kuzazi manje ini nekunyara kwangu l am always comin up with excuses ndoita sei nhai?

 5.

Nhai Vatereri I need help so apparently there is something women do during sex that involves a sock or something to that effect. I need someone who can teach me chikapa and this socks business. Please tell me what it is I am afraid to ask my friends because vanozondiseka.

 

6.

Hi DJ

Please can you help me ask vakaroora /nevari muma relationships kuti vari kuitawo problem inenge yandiri kuona kuno ini here. Mudzimai wangu anoda zvinhu zvinodhura uye achida kuchena too much. Asika problem yake ndeyekuti hahatombonditengerawo zvipfeko zvemukati izvi kana....(kana ndichiti zvemukati ndirikureva shashiko) . Zvakare kuti iye azvitengerewo zvake zvipfeko zvemukati ndipo pane dambudziko rakakurisa. As l discussed my problem with my friends , l came to find out that they are also in the same situation so as mine. What can we do to help each other in our relationships, cause ini wangu mukadzi l have tried my level best but nothing seems to be changing. ls it something that all women feel safe from or its just us down in the South Africa who are feeling this  nekuti ukawona mukadzi wangu anenge akachena kunze uko asikuzowuya mushashiko chinetenge chikorobho ckaita cream netsvina kana kubowoka kumagaro. l will be waiting Patiently to hear what others say about this.

 Thank you so much DJ

 T .M

 7.

Vatereri ini ndaitawo dambudziko and l seriously need help: Mukadzi wangu irikungogara achiita shohwera !!!Nyaya yapo apa ndyekuti ma Zimba arimunharawunda yedu echirume are laffin at mih. Does it mean that mukadzi wangu is cheating at me? Dai aichengeta chembere pamwe ndaiti zvime arikuwona zvombo zvechembere . Asi wangu mukadzi ndi accountant.  Need Help ASAP ndisati ndaita zvinhu zvandinozo regreta pamberi apo.

 

8.       Dear DJ ini ndirimudzimai anemakore 26yrs . Ndapinda patyt. I dnt know wats happening to my libido. Its just not there. Pazero chaipo. I dnt know whats happening. Ndatoone 3wks feeling like this. It wont be long before my husband notices kuti something is wrong.

 


Programs