Amwene Nemuroora

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

 Kunetsena kwamwene nemuroora,mwana wavo siyai zvakadaro,uye Murume akabatwa nemukadzi wake achiona mufananidzo yengochani  pa internet. Mukadzi akabva aenda kwa sisi vake.Pane nyaya  zvakare ya amai vakapiwa pamuviri mushure mekungenge muri ava kuvasema. 


Programs